K.O/ 21/ 2016

K.O/  21/ 2016

Organizacja zawodowa- Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w  Rzeszowie  informuje,  że  w  sprawach dotyczących  ocen  operatów szacunkowych:

K.O/ 21 /A/ 2016  „Operat szacunkowy – wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr:  80,81,94,104,108 położonych w obrębie 211 w Rzeszowie” , sporządzonego 15.12.2015 r.   wydała  ocenę  negatywną operatu  w dniu 05.11. 2016  r.

K.O./ 21/B/2016  „ Operat szacunkowy, określający wartość  nieruchomości  ,gruntowej położonej w obr. 211 m. Rzeszowa działki: 16,82,67/7,67/8,67/9,67/10,67/11,67/12,75,74/1,74/2,78/2,346/2,347/3,347/4,347/5,347/6,347/8,  celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego „ sporządzonego 12.02.2015 wydała ocenę  negatywną  operatu w dniu 05.11..2016 r.

Szczegółowe uzasadnienie ocen, autor operatów otrzymał drogą  elektroniczną.              Negatywna  ocena  zostaje ogłoszona na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy o gospodarce .nieruchomościami / jednolity tekst: Dz.U. nr 102 z 2010 r. poz. 651  z  póż. zmianami .