K.O./ 23 /2016

K.O./ 23 /2016

       Organizacja zawodowa- Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

w  Rzeszowie  informuje,  że  w  sprawie dotyczącej  operatu szacunkowego   pn. :„Określenie wartości  rynkowej nieruchomości  gruntowej położonej w obr. 214 m. Rzeszów,  dz.254/2  celem ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz  Gminy Miasta Rzeszów na podstawie decyzji  zrid  z  dnia 02.09.2015 r,”  wydała w dniu  02 listopada. 2016 r.  ocenę   negatywną   o operacie  szacunkowym  z  dnia    12.02. 2016 r.

           Szczegółowe  uzasadnienie  autor  operatu  otrzymał  drogą elektroniczną. Negatywna  ocena   zostaje ogłoszona na podstawie art. 157 ust. 1a  ustawy o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst: Dz.U.  z 2014 r. poz. 518  z póżn.  zmianami/