K.O. /25/2016

K.O/25/2016

Organizacja zawodowa- Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w  Rzeszowie  informuje,  że  w  sprawie dotyczącej  ”Operatu szacunkowego dla określenia praw do  nieruchomości  oznaczonej  jako działka gruntu   o  nr 4358, położonej w m.Rzeszów- Przybyszówka II  gmina Rzeszów”,   wydała .ocenę   negatywną  o  operacie  szacunkowym  z  dnia  18.08.2015 r.

Szczegółowe  uzasadnienie  autor  operatu  otrzymał  drogą elektroniczną.

Negatywna  ocena   zostaje ogłoszona na podstawie art. 157 ust. 1a  ustawy o gospodarce

nieruchomościami / jednolity tekst: Dz.U. nr 102 z 2010 r. poz.651  z póżn.  zmianami/