Ankieta w sprawie szkoleń

Przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej pośród członków Stowarzyszenia. Ankietę przeprowadzono na Walnym Zebraniu, które odbyło się dnia 20 kwietania 2018 r. Antkietę zorganizował zespół ds. szkoleń, składający się z kol. rzeczoznawców w składzie:

  • Anna Czapkowska-Maciak
  • Katarzyna Sawczyszyn
  • Paweł Lubas

Wyniki ankiety:

Z jakiego zakresu chciałbyś odbyć szkolenie - wskaż tematykę ?

Jaki rodzaj szkolenia preferujesz ?

Czy jesteś zainteresowany np. 2 dniowym, wyjazdowym szkoleniem, połączonym ze spotkaniem integracyjnym ?

Czy dotychczasowa oferta szkoleń spełniała Twoje oczekiwania ?

Czy różnica w cenie za szkolenie dla członka naszego stowarzyszenia i dla osób z zewnątrz jest wystarczająca ?

Czy zdarzyło Ci się odmówić zlecenia z uwagi na jego zakres ?

Czy byłbyś zainteresowany wyjazdem grupowym na szkolenie organizowane w innym stowarzyszeniu lub w federacji ?

Czy uczestnictwo w szkoleniach uwarunkowujesz ustawowym obowiązkiem ?

Czy byłbyś zainteresowany szkoleniami prowadzonymi przez członka naszego stowarzyszenia - specjalisty z danej dziedziny w formie warsztatu (konkretne tematy, problemy) ?

Czego oczekujesz od stowarzyszenia w zakresie szkoleń ?

Graficzne opracowanie wykresów ankietowych:
Tomasz Szlosek – w trakcie wykonania serwisu www.

By |2018-11-20T13:23:39+02:00Listopad 19th, 2018|Categories: Bez kategorii|

About the Author:

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.