About Katarzyna Rogozińska, Biuro PSRM

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Katarzyna Rogozińska, Biuro PSRM has created 9 blog entries.

Nowe zasady przebiegu egzaminu ustnego oraz praktyki zawodowej

By |2019-11-19T14:22:58+01:0014 listopada, 2019|Categories: Bez kategorii|

W dniu 6 listopada br. opublikowano rozporządzenie Ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania [...]

Prace nad projektem standardu wyceny w podejściu porównawczym

By |2019-04-03T15:10:46+02:003 kwietnia, 2019|Categories: Bez kategorii|

W dniu 27 lutego Prezydent PFSRM, Tomasz Ciodyk, odbył spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialnym za rynek nieruchomości, w [...]

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.