Nowe pozycje w bibliotece PSRM

Wszystkich naszych  Członków oraz praktykantów zapraszamy do korzystania ze stowarzyszeniowej biblioteki.

Obecnie katalogi Scalone Normatywy wydawnictwa Wacetob, zeszyty BCO, BRB i BRZ wydawnictwa Sekocenbud oraz wskaźniki IWNB wydawnictwa ORGBUD aktualizujemy co dwa kwartały. Pojawiają się też nowości wydawnicze, takie jak „Wycena stacji paliw metodą zysków w podejściu dochodowym- przykłady” (autorstwa Dariusza Trojanowskiego i Mirosławy Czaplińskiej), czy „Szacowanie wartości drzew i krzewów ozdobnych” (aut. Krzysztofa Zmarlickiego i Mariusza Chojnowskiego). Ponadto prenumerujemy czasopismo „Rzeczoznawca Majątkowy”.

Ze zbioru literatury można korzystać w siedzibie Stowarzyszenia w godzinach pracy Biura.

By |2019-04-03T22:35:29+02:00Kwiecień 3rd, 2019|Categories: Bez kategorii|

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.