Dostępność online do skanów aktów notarialnych w powiecie rzeszowskim

By |2020-08-19T13:03:04+02:0017 sierpnia, 2020|Categories: Bez kategorii|

Zgodnie z informacją umieszczoną pod linkiem https://www.podgik.rzeszow.pl/pl/str/116/ogloszenia-osrodka w dniu 10.08.2020 r. został uruchomiony w module Dane RCiWN dostęp do przeglądania za odpłatnością aktów notarialnych. Bieżące akty notarialne są skanowane i podłączane do systemu [...]

Wyceny w czasie pandemii

By |2020-04-18T01:18:17+02:0017 kwietnia, 2020|Categories: Bez kategorii|

Ministerswo Rozwoju wydało rakomendacje dla rzeczoznawców majątkowych na czas pandemii koronawirusa. Treść rekomendacji jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/rekomendacje-dla-rzeczoznawcow-majatkowych?fbclid=IwAR33wX4nCJeBcE8nrLcpDP6ZO2aUz38UM1TvWioCThIJbqNSA8Mt_e7s9XM W sprawie wypowiedział się także Zarząd PFSRM, [...]

Nowe zasady przebiegu egzaminu ustnego oraz praktyki zawodowej

By |2019-11-19T14:22:58+01:0014 listopada, 2019|Categories: Bez kategorii|

W dniu 6 listopada br. opublikowano rozporządzenie Ministra finansów, inwestycji i rozwoju z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania [...]

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.