Informacja z Walnego Zebrania z dn. 20.11.2018

W dniu 20 listopada br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSRM, w czasie którego dokonano uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybrano członków Komisji Etyki Zawodowej.

Do Komisji Rewizyjnej został wybrany:

  • Maciej Lippa.

Do Komisji Etyki Zawodowej zostali wybrani:

  • Wiesław Demendecki
  • Dominik Łonczyński
  • Elżbieta Marszał- Halicka
  • Tomasz Matuszewski
  • Zbigniew Szozda.

Komisja Etyki Zawodowej ukonstytuowała się, zaś na Przewodniczącego został wybrany Pan Wiesław Demendecki.

Tutaj informacje archiwalne dot. zwołania Walnego Zebrania.

By |2018-11-29T18:41:27+02:00Listopad 29th, 2018|Categories: Bez kategorii|

About the Author:

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.