Członkiem Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych może zostać każdy, kto posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. O przyjęciu zainteresowanego na Członka PSRM decyduje Zarząd. Opłata wpisowa wynosi 250 zł.

Aby zostać Członkiem należy złożyć:

  1. Deklarację członkowską (do pobrania poniżej)
  2. Oświadczenie o niekaralności (do pobrania poniżej)
  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej)
  4. Kopię świadectwa nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego
  5. List polecający od Członka PSRM (własny – krótka rekomendacja popierająca kandydaturę)
  6. Fotografię legitymacyjną

Zarząd może poprosić osobę zainteresowaną na posiedzenie na którym ma być roaptarywana deklaracja członkowska.

Po przyjęciu na członka można wnioskować o wyrobienie owalnej pieczęci rzeczoznawcy majątkowego (do pobrania poniżej).

Pobierz komplet formularzy