Jak zapisać się do Stowarzyszenia

Członkiem Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych może zostać każdy, kto posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. O przyjęciu zainteresowanego na Członka PSRM decyduje Zarząd. Opłata wpisowa wynosi 250 zł.

Aby zostać Członkiem należy złożyć:

  1. Deklarację członkowską (do pobrania poniżej)
  2. Oświadczenie o niekaralności (do pobrania poniżej)
  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej)
  4. Kopię świadectwa nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego
  5. List polecający od Członka PSRM (własny – krótka rekomendacja popierająca kandydaturę)
  6. Fotografię legitymacyjną

Zarząd może poprosić osobę zainteresowaną na posiedzenie na którym ma być roaptarywana deklaracja członkowska.

Po przyjęciu na członka można wnioskować o wyrobienie owalnej pieczęci rzeczoznawcy majątkowego (do pobrania poniżej).

Pobierz komplet formularzy
By |2018-11-20T01:42:47+02:00Listopad 18th, 2018|Categories: Bez kategorii|

About the Author:

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.