Zapraszamy wszystkich Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych do Biura po odbiór kalendarzy na 2019 rok.

Rzeczoznawcy stale współpracujący w zakresie wycen z urzędami i innymi instytucjami mogą pobrać kilka kalendarzy celem wręczenia i wywieszenia kalendarzy w tych instytucjach (w szczególności w powiatach poza Rzeszowem).