Informuję, że z powodu ogłoszonego stanu epidemii w kraju oraz zarządzeń Rządu RP Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze zaplanowane w miesiącu kwietniu odbędzie się w terminie późniejszym, w obecnym stanie trudnym do określenia. 

 Do tego czasu Biuro i Zarząd PSRM będzie pracował w ograniczonym niezbędnym zakresie poprzez łącza telefoniczne i elektroniczne, jeżeli takie potrzeby będą miały miejsce.

Biuro Stowarzyszenia będzie do dyspozycji członków w dniach poniedziałek i piątek odpowiednio w godzinach 10-16 i 9-15 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu ewentualnego spotkania.

Telefon kontaktowy: pracownik Biura- p. Magdalena tel. 667 960 648.

Ze względów zdrowotnych sugerowałbym zdalny kontakt z pracownikiem w formie elektronicznej na adres poczty mailowej naszego stowarzyszenia stowarzyszenie@psrm.pl.

Jeżeli będzie taka potrzeba proszę o kontakt telefoniczny ze mną pod numerem 601 144 183 lub poprzez pocztę elektroniczną- wycena_r@poczta.fm.

Do odwołania nie będą odbywały się szkoleniowe „spotkania czwartkowe” członków stowarzyszenia. 

 Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami rozpoczęte praktyki kandydatów na rzeczoznawców majątkowych będą odbywały się poza siedzibą biura stowarzyszenia, w formie zależnej wyłącznie od osób prowadzących praktyki.

Jak Państwu wiadomo, nie będę w najbliższych wyborach kandydował na funkcję prezesa i data Walnego Zebrania miała być ostatnim dniem pełnienia tej funkcji przeze mnie. Jednak do czasu uregulowania nadzwyczajnego stanu będą swoją funkcję wykonywał w zakresie wynikającym z możliwości obecnej sytuacji.

z poważaniem,
Ryszard Piątek
Prezes PSRM