Dzień doby,

Dziękuję za 3-letnią współpracę z rzeczoznawcami z naszego Stowarzyszenia. Praca w funkcji Prezesa Stowarzyszenia była dla mnie bardzo cennym doświadczeniem zawodowym i osobistym.  Pragnę podkreślić zadowolenie z bardzo dobrych relacji jakie panowały wśród wszystkich członków Zarządu przez całą kadencję. Dawały one przestrzeń do inwencji twórczej i do sprawnej realizacji obowiązków, z wzajemnym szacunkiem i wyrozumiałością właściwą dla społecznego charakteru działalności.

Nadmienię, że z przyczyn osobistych nie kandydowałem na funkcję Prezesa na kolejną kadencję. Tym samym pragnę pogratulować i serdecznie podziękować kol. Barbarze Cyran, która po dłuższym namyśle zdecydowała się stanąć jako kandydat w wyborach na Prezesa i została wybrana. To niemałe i niekrótkie zobowiązanie, toteż proszę o wpieranie kol. Basi i Zarządu w działaniach na rzecz środowiska podkarpackich rzeczoznawców majątkowych.

Podziękowania należą się każdemu z członków ustępującego Zarządu, członkom Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej a także wszystkim kolegom i koleżankom, którzy swą życzliwością wspierali mnie jako Prezesa. Niekiedy było to wsparcie dobrym słowem lub uśmiechem – to bardzo wiele, a niekiedy czynami – pomagając przy organizacji wydarzeń stowarzyszeniowych (szkolenia, spotkania integracyjne, czwartkowe, walne zebrania, inne).

Poniżej przedstawiam skład osobowy nowo wybranych władz i komisji stowarzyszeniowych. Dodam, że obecni na Walnym Zebraniu członkowie Stowarzyszenia, wyborów dokonali jednogłośnie.

Prezes Stowarzyszenia:

 • Barbara Cyran

Członkowie Zarządu:

 • Danuta Probola
 • Paweł Lubas
 • Agata Kicińska
 • Tomasz Szlosek
 • Wiesław Demendecki
 • Anna Steciak

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • Mirosław Kusek
 • Artur Brogowski
 • Zbigniew Wołczyk
 • Dominik Łonczyński
 • Marcin Sajdak

Członkowie Komisji Etyki Zawodowej:

 • Eugeniusz Mrozowski
 • Joanna Wójtowicz
 • Mirosław Inglot
 • Marek Pruchnik
 • Leokadia Tworek

Oprócz wyborów, na Walnym Zebraniu wywiązała się dyskusja na temat forum dyskusyjnego zamkniętego do członków Stowarzyszenia, gdzie w sposób łatwo dostępny można byłoby wymieniać bieżące poglądy rynkowe, zagadnienia teoretyczne i doświadczenia praktyczne, zasięgać pomocy. Na Walnym rozmawiano także na temat zasadności pozostawienia systemu do wideokonferencji VMS. Nowy Zarząd będzie podejmował te tematy.

Drogą mailową przekazuję Państu sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu, skupiające się na obecnym (rocznym) okresie sprawozdawczym, ale także podsumowujące całą kadencję.

pozdrawiam,

ustępujący Prezes PSRM

Tomasz Szlosek

Rzeszów 31.05.2023 r.