Ładowanie Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenie teoretyczno – warsztatowe na temat:

BUDOWNICTWO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

w dniach 23 – 24 maja 2019 r.

Wykładowca: Grażyna Wierzejska -Tumm – rzeczoznawca majątkowy, nr upr. 923, uprawnienia budowlane nr B-55/84, członek PSRM od 1993 r., w swoim dorobku zawodowym wielokrotnie pełniła funkcję kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonywała przeglądy budowlane oraz ekspertyzy techniczne w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych

Miejsce: Centrum Turystyki i Rekreacji WSIZ
Kielnarowa 386A
36-020 Tyczyn

Koszt szkolenia:
dla Członków PSRM: 250 zł
dla pozostałych uczestników: 320 zł

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu integracyjnym przy grillu w pierwszym dniu szkolenia: koszt 110 zł

Możliwość rezerwacji noclegu ze śniadaniem:
w pokoju jednoosobowym: 95 zł (ilość miejsc ograniczona- przed zgłoszeniem prosimy o kontakt z Biurem PSRM)
w pokoju wieloosobowym: 75 zł

Szkolenie obejmuje 12 godzin, zatem do zdobycia jest 6 punktów, w tym 3 punkty warsztatowe.

Karty zgłoszenia wraz z wpłatą na nasze konto przyjmujemy do 19 maja.

Pobierz kartę zgłoszenia (Word)

Pobierz kartę zgłoszenia (PDF)

Członkowie PSRM, którzy będą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków 25 kwietnia 2019, otrzymają zniżkę na udział w szkoleniu w wysokości 60 !

 

Program szkolenia:

Czwartek, 23 maja:

1. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych:
 Definicje obiektu budowlanego , budynku
 Omówienie PKOB i odczytywanie symboli PKOB
2. Proces inwestycyjny w budownictwie:
 Etap przygotowawczy
 Etap projektowania i uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych
 Etap realizacyjny – budowa obiektu budowlanego
 Etap przekazania (oddania) obiektu do użytkowania
 Przepisy prawne regulujące proces inwestycyjny
3. Eksploatacja obiektu budowlanego:
 Dokumentacja obiektu budowlanego
 Przeglądy budowlane
4. Technologie w budownictwie:
 Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe w budynku
 Instalacje w budynku
 Podział technologii wykonania robót budowlanych
 Nowe technologie w budownictwie
Po zakończeniu wykładów odbędzie się spotkanie integracyjne przy grillu.

Piątek, 24 maja:

1. Zasady obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych – warsztaty:
 Definicja powierzchni użytkowej w przepisach prawnych
 Obliczanie powierzchni i kubatury wg norm PN-B-02365:1970, PN-B -02360:1969, PN-ISO 9836:1997, PN-ISO 9836:2015
 Porównanie zasad obliczania powierzchni użytkowej w normach PN-B-02365:1970, PN-ISO 9836:1997, PN-ISO 9836:2015
 Porównanie zasad obliczania powierzchni użytkowej w przepisach prawnych
 Ćwiczenia z obliczania powierzchni użytkowej budynków
2. Inwentaryzacja budowlana obiektu budowlanego – warsztaty:
 Zakres inwentaryzacji budowlanej i zasady jej sporządzania
 Kto może wykonywać inwentaryzacje budowlaną
 Sporządzanie projektów podziału nieruchomości celem wyodrębnienia samodzielnych lokali a przepisy prawa budowlanego
3. Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego – warsztaty:
 Określanie stanu technicznego budynków
 Ocena stanu technicznego a przepisy prawa budowlanego
4. Samowola budowlana:
 Definicja samowoli budowlanej
 Samowola jako stan prawny nie ulegający przedawnieniu
 Legalizacja samowoli budowlanej
 Wycena nieruchomości z samowolą budowlaną – warsztaty

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.