Ładowanie Wydarzenia
To event minęło.

Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie teoretyczno – warsztatowe na temat:

METODYKA WYLICZANIA WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

NA TLE SZKÓD INFRASTRUKTURALNYCH oraz OKREŚLANIE

WARTOŚCI BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

w dniach 20 – 21 lutego 2020 r.

 

Wykładowcy:
dr inż. Dariusz Konieczny – wykładowca pracujący w Instytucie Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Zajmuje się m. in. problematyką planowania infrastruktury liniowej, wyceną szkód infrastrukturalnych oraz zasadami ustalania wartości służebność przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości. Autor i współautor publikacji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym byłego standardu rzeczoznawców majątkowych V.8. pt. Zasady szacowania szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej (PFSRM, Warszawa 2002). Współautor opracowań dotyczących metodologii ustalania wartości szkód infrastrukturalnych, odszkodowań za szkody oraz wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z obcych nieruchomości.

dr inż. Cezary Kowalczyk – wykładowca pracujący w Instytucie Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką związaną
z wpływem lokalizacji na wartość nieruchomości. Autor i współautor publikacji poświęconych analizie cen na rynku nieruchomości, procedur związanych z szacowaniem nieruchomości oraz metodologii ustalania odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu istnienia infrastruktury na obcych gruntach. Rzeczoznawca majątkowy.

Miejsce: Centrum Turystyki i Rekreacji WSIZ

Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn

Koszt szkolenia:

dla Członków PSRM: 490 zł

dla pozostałych uczestników: 690 zł

Punkty: do zdobycia 6 punktów, w tym 3 warsztatowe (połowa rocznej ilości punktów niezbędnej do uzyskania w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego rzeczoznawców).

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu integracyjnym w Tabernie pod Sosnami w pierwszym dniu szkolenia: koszt 40 zł

Możliwość rezerwacji noclegu ze śniadaniem:
w pokoju jednoosobowym: 85 zł (ilość miejsc ograniczona)
w pokoju wieloosobowym: 75 zł

 

Program szkolenia

Czwartek, 20 lutego – 6 godzin wykładów:

 1. Specyfika służebności przesyłu.
 2. Zdefiniowanie utrudnień w korzystaniu z nieruchomości wynikających
  z lokalizacji przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej:
 • Rodzaje szkód związanych z budową infrastruktury liniowej;
 • Rodzaje szkód związanych z istnieniem infrastruktury liniowej;
 • Zasięgi występujących szkód;
 • Korzystanie z przestrzeni obcych nieruchomości.
 1. Różnice prawne między odszkodowaniem a wynagrodzeniem.
 2. Podstawowe informacje na temat służebności przesyłu:
 • Na czym polega i jaki jest zakres służebność przesyłu;
 • Moment ustanawiania służebności przesyłu;
 • Daty związane z powstaniem infrastruktury technicznej;
 • Stan nieruchomości w wyżej wymienionych datach;
 • Komu należy się odszkodowanie za szkody oraz kto ustala/wypłaca odszkodowania;
 • Sposób ustalania wysokość odszkodowania;
 • Przedawnienie roszczeń majątkowych;
 • Roszczenia negatoryjne na tle roszczeń windykacyjnych;
 • Na czym polega korzystanie z obcych nieruchomości;
 • Czym różni się rekompensata za szkody od wynagrodzenia za korzystanie
  z nieruchomości;
 • Różnica między wartością prawa służebności przesyłu a wynagrodzeniem
  za korzystanie z nieruchomości.
 1. Założenia główne dotyczące ustalania wynagrodzeń:
 • Stan nieruchomości na potrzeby ustalenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego;
 • Relacje między wartością nieruchomości obciążonej i nieobciążonej infrastrukturą techniczną.

Po zakończeniu wykładów odbędzie się spotkanie integracyjne w Tabernie pod Sosnami.

Piątek, 21 lutego – 6 godzin warsztatów:

 1. Zasady ustalania wskaźnika współkorzystania z nieruchomości.
 2. Zasady określania wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania
  z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych.
 3. Przykłady praktyczne:
 • Wycena szkód związanych z istnieniem urządzeń energetycznych;
 • Ustalenie wartości służebności przesyłu;
 • Określenie wartości bezumownego korzystania z nieruchomości.

 

W oba dni zapewniamy obiad oraz serwis kawowy.

 

Zgłoszenia na szkolenie na karcie zgłoszenia oraz wpłaty na nasze konto przyjmujemy do 10 lutego.

 

Pobierz kartę zgłoszenia (.pdf)

Pobierz kartę zgłoszenia (.doc)