Zarząd PSRM:

Skład osobowy Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie

Ryszard Piątek

Prezes

Eugeniusz Mrozowski

Wiceprezes

Barbara Cyran

Sekretarz

Danuta Probola

Skarbnik

Jolanta Sudykowska-Pacześniak

Członek Zarządu

Dorota Jaworska

Członek Zarządu

Tomasz Szlosek

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Maria Lęcznar

Przewodnicząca

Jerzy Pełzak

Zastępca Przewodniczącego

Anna Steciak

Sekretarz

Krzysztof Telega

Członek

Maciej Lippa

Członek

Komisja Etyki Zawodowej:

Wiesław Demendecki

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Szozda

Członek

Elżbieta Marszał-Halicka

Członek

Dominik Łonczyński

Członek

Tomasz Matuszewski

Członek

Przedstawiciel PSRM we władzach krajowych:

Ryszard Piątek

Członek Rady Krajowej PFSRM