Zarząd PSRM:

Skład osobowy Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie

Tomasz Szlosek

Prezes Stowarzyszenia

Eugeniusz Mrozowski

Wiceprezes Stowarzyszenia

Danuta Probola

Członek Zarządu Stowarzyszenia, Skarbnik

Barbara Cyran

Członek Zarządu Stowarzyszenia, Sekretarz

Dorota Jaworska

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Wiesław Demendecki

Członek Zarządu Stowarzyszenia

Paweł Lubas

Członek Zarządu Stowarzyszenia, pełnomocnik ds. szkoleń

Komisja Rewizyjna:

Dominik Łonczyński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Artur Brogowski

Zastępca Przewodniczącego KR

Małgorzata Pietruszka

Członek KR, Sekretarz

Zbigniew Wołczyk

Członek KR

 

 

Komisja Etyki Zawodowej:

Mirosław Inglot

Przewodniczący Komisji Etyki Zawodowej, Rzecznik KEZ

Zbigniew Szozda

Zastępca Przewodniczącego KEZ

Joanna Wojtowicz

Członek KEZ, Sekretarz

Anna Steciak

Członek KEZ

Maciej Lippa

Członek KEZ

Przedstawiciel PSRM we władzach krajowych:

Tomasz Szlosek

Członek Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych