Zarząd, komisje, funkcje2019-01-22T22:50:04+02:00

Zarząd PSRM:

Skład osobowy Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie

Ryszard Piątek

Prezes

Eugeniusz Mrozowski

Wiceprezes

Barbara Cyran

Sekretarz

Danuta Probola

Skarbnik

Jolanta Sudykowska-Pacześniak

Członek Zarządu

Dorota Jaworska

Członek Zarządu

Tomasz Szlosek

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Maria Lęcznar

Przewodnicząca

Jerzy Pełzak

Zastępca Przewodniczącego

Anna Steciak

Sekretarz

Krzysztof Telega

Członek

Maciej Lippa

Członek

Komisja Etyki Zawodowej:

Wiesław Demendecki

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Szozda

Członek

Elżbieta Marszał-Halicka

Członek

Dominik Łonczyński

Członek

Tomasz Matuszewski

Członek

Przedstawiciel PSRM we władzach krajowych:

Ryszard Piątek

Członek Rady Krajowej PFSRM

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie (PSRM), 35-3288 Rzeszów, ul. Geodetów 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000079506, REGON: 690323467 NIP: 813-10-14-60.

PSRM w Rzeszowie, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznej     ochrony    przetwarzanych    danych    osobowych    pracowników, stażystów, praktykantów, członków Stowarzyszenia, uczestników  szkoleń   jak również kontrahentów Stowarzyszenia, deklaruje wsparcie dla działań związanych z bezpieczeństwem danych osobowych   i   wdrożeniem   niezbędnych   mechanizmów   zabezpieczających,   zarówno   o charakterze technicznym, jak i organizacyjnym.

Działania wspierane przez PSRM w Rzeszowie  obejmują zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w każdej postaci, zarówno elektronicznej, jak  i  papierowej.  Działania  te  realizowane  będą   w  sposób  zapewniający  zgodność z wymaganiami prawnymi zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak również wymaganiami ochrony interesów PSRM.