Zgłoszenie do władz PFSRM akcesu zorganizowania XXIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych.

Przyjęcie sprawozdań : Zarządu i finansowego za 2012 r.

Szkolenia ustawiczne rzeczoznawców.