Walny Zjazd wybrał nowe władze:

  • Bogusława Szczepanik – Prezes
  • Kazimierz Głuszko – Wiceprezes
  • Elżbieta Marszał-Halicka – Sekretarz
  • Barbara Czachur-Bednarska – Skarbnik
  • Jarosław Rzewuski, Ryszard Piątek, Aleksander Turek – członkowie

Wybory do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

W dniach 24-25.10. w dworze „Ostoja” w Klimkówce k/ Rymanowa zorganizowano obchody 15-lecia istnienia Stowarzyszenia z udziałem zaproszonych gości, m. in. Prezydenta Federacji K. Urbańczyka.

W związku z powierzeniem kol. Barbarze Czachur-Bednarskiej innych funkcji, nowym pełnomocnikiem ds. praktyk została kol.Barbara Cyran.