Zorganizowanie XIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców majatkowych było dla Stowarzyszenia wielkim wydarzeniem. Konferencja była wysoko oceniona przez jej uczestników i zaproszonych gości z kraju i zza granicy.

Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2003 r.

Założono stronę internetową Stowarzyszenia pod ówczesnym adresem www.psrm.strefa.pl.

Szkolenia ustawiczne rzeczoznawców.