Opracowano regulamin korzystania z bazy danych, zlecono na podstawie umowy prowadzenie tej bazy przez firmę NECSET Software Franciszka Rączki,

Walny Zjazd Sprawozdawczy, przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2009 r. Członków, szkolenia ustawiczne rzeczoznawców.