Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 1996 r.