Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2008 r.