Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2006 r.