Przyjęcie sprawozdań : Zarządu i finansowego za 2014 r.