Zmiana nazwy Stowarzyszenia na Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

Przeniesienie siedziby Stowarzyszenia do lokalu w budynku OPGK przy ul. Geodetów 1.

Wybór nowych władz Stowarzyszenia:

Zarząd:

 • Bogusława Szczepanik – Prezes
 • Ryszard Piątek – Wiceprezes
 • Elżbieta Marszał-Halicka – Sekretarz
 • Barbara Czachur-Bednarska – Skarbnik
 • Kazimierz Głuszko, Janusz Olechowski, Eugeniusz Małek – członkowie

Wybór członków do Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, pełnomocników Stowarzyszenia, komisji ds. opiniowania standardów zawodowych, przedstawicieli do władz krajowych

Do władz Federacji wybrano:

 • Na członka Rady Krajowej Federacji- Bogusławę Szczepanik
 • Na członków Komisji Arbitrażowej- Ryszarda Piątka, Jana Piechotę
 • Do władz krajowych wybrano:
 • Na członka Komisji Odpowiedzialności Zawodowej- Elżbietę Marszał- Halicką
 • Na Listę Obrońców K.O.Z.- Zygmunta Jaroczyńskiego, Jerzego Husa
 • Na członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej- Bogusławę Szczepanik