Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, przyjęcie sprawozdań : Zarządu i finansowego za 2013 r.

Walny Zjazd wybrał nowe władze:

  • Krzysztof Telega- Prezes
  • Andrzej Skrzypek – Wiceprezes
  • Elżbieta Marszał-Halicka – Skarbnik
  • Barbara Cyran, Danuta Probola, Dorota Jaworska– członkowie

Wybory członków do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.