• Prowadzimy okresowe nabory na praktyki zawodowe z wyceny nieruchomości.
 • W czasie praktyk praktykant ma sporządzić 6 projektów operatów szacunkowych pod nadzorem uprawnionych rzeczoznawców.
 • Czas przewidziany na sporządzenie każdego z operatów to 6 tygodni, w czasie których przysługują praktykantowi 4 konsultacje z prowadzącym:
  • dwa spotkania grupowe w siedzibie Stowarzyszenia
  • dwie konsultacje na odległość – w formie mailowej lub telefonicznej.
 • W czasie praktyk prowadzony jest dziennik praktyk. Po zebraniu podpisów prowadzących rzeczoznawców  do sześciu operatów dziennik jest zatwierdzany w Stowarzyszeniu.
 • Koszt praktyk to 3250 zł + 500 zł opłata koordynacyjna + opłata za wydanie dzienniczka praktyk (od dnia 1 marca 2024 r. wynosząca 214,66 ). Jest możliwość kwotę podstawową opłacać ratalnie (zazwyczaj są to 3 raty). Pozostałe płatności należy opłacić jednorazowo z góry.
 • Po odbyciu praktyk można się samodzielnie zgłosić w Warszawie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, celem wpisu na egzamin na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Dokumenty zgłoszeniowe na praktyki :

 1. Uzupełniony i podpisany druk nr 1 (do pobrania niżej)
 2. Podpisane oświadczenie wymogów do odbycia praktyki (do pobrania niżej)
 3. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla PFSRM (do pobrania niżej)
 4. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla PSRM (do pobrania niżej)
 5. Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oraz oryginał do wglądu)
 6. Kopię dyplomu studiów podyplomowych (oraz oryginał do wglądu)