Członkiem Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych może zostać każdy, kto posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. O przyjęciu zainteresowanego na Członka PSRM decyduje Zarząd. Opłata wpisowa wynosi 250 zł płatna na konto: 17 1140 2004 0000 3002 8028 6892.

Aby zostać Członkiem należy złożyć:

  1. Deklarację członkowską (do pobrania poniżej)
  2. Oświadczenie o niekaralności (do pobrania poniżej)
  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej)
  4. Kopię świadectwa nadania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego
  5. Fotografię legitymacyjną

Zarząd może poprosić osobę zainteresowaną na posiedzenie na którym ma być rozpatrywana deklaracja członkowska.

Po przyjęciu na członka można wnioskować o wyrobienie owalnej pieczęci rzeczoznawcy majątkowego (do pobrania poniżej).