• Wsparcie koleżeńskie innych członków stowarzyszenia, możliwe m.in. w trakcie spotkań „towarzyszko-szkoleniowo-warsztatowych” odbywających się w pierwsze czwartki miesiąca (najbliższe terminy sprawdzisz tutaj)

 • Zniżki sięgające 40% na szkolenia zawodowe, zarówno stowarzyszeniowe (PSRM) jak i federacyjne (PFSRM) (terminy szkoleń sprawdzisz tutaj)

 • Dostęp do systemu informacji prawnej LEX, zawierającego aktualne, archiwalne i przyszłe akty prawne, orzecznictwo sądowe, komentarze i literaturę prawniczą

 • Dostęp do wydania ekektronicznego aktualnyh i arachiwalnych biuletynów cenowych wydawnictwa BISTYP, obejmujący m.in cenniki:

  • obiektów i robót budowlanych inwestycyjnych i remontowych – do wycen kosztowych techniką elementów scalonych i wskaźnikową
  • czynników produkcji budowlanej RMS, w wersji do bezpośredniego wykorzystania oraz pliki do pobrania do programów kosztorysowych – do wycen techniką szczegółową
  • cenniki dot. robót drogowych, kolei i tramwai
  • cennik maszyn i urządzeń
 • Zniżki na obowiązkowe ubezpieczenia zawodowe OC, negocjowane centralnie na poziomie federacyjnym

 • Dostęp do bibilioteczki stowarzyszeniowej (dostępne pozycje do sprawdzenia tutaj)

 • Prawo posługiwania się owalną pieczęcią zawodową z logo Federacji, według zastrzeżonego wzoru