Ładowanie Wydarzenia

PSRM zaprasza na spotkanie autorskie i szkolenie na temat:

„OPŁATY, CENY I WARTOŚCI W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI W ŚWIETLE AKTUALNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN W USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, USTAWIE O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ORAZ ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI”

organizowane w dniach 22-23 marca 2024 r.

 

Spotkanie autorskie z Sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego Marianem Wolaninem, autorem publikacji dotyczących cen, opłat i wartości w gospodarce nieruchomościami oraz współautorem najnowszego komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Prowadzącym szkolenie będzie Zenon Marczuk, który jest m.in. rzeczoznawcą majątkowym, Przewodniczącym Kolegium Arbitrażowego, v-ce Przewodniczącym Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz wykładowcą na studiach podyplomowych.

 • Termin: 22-23 marca 2024 r.
 • Forma: stacjonarna
 • Miejsce:

Centrum Turystyki i rekreacji WSIZ

Kielnarowa 386 A

36-020 Tyczyn

 • Koszt szkolenia (brutto):

Dla członków PSRM i pracowników organów administracji publicznej: 580 zł

Dla pozostałych: 680 zł

Pokój 1-osobowy ze śniadaniem: 140 zł/os

Pokój 2–osobowy ze śniadaniem: 120 zł/os

Kolacja integracyjna: 120 zł

 • Program szkolenia
 1. Problematyka wyceny posiadania w kontekście regulacji zawartych w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości, dotyczących wyłącznie praw do nieruchomości.
 2. Uwarunkowania formalne i prawne dotyczące oględzin nieruchomości, zdefiniowania rynku, szczególnych warunków zawarcia transakcji.
 3. Dane identyfikacyjne nieruchomości – czy art. 155 ugn, w kontekście uregulowań ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, definiuje interes prawny rzeczoznawcy majątkowego w uzyskiwaniu danych podmiotowych z egib.
 4. Wycena prawa użytkowania wieczystego.
 5. Szacowanie wartości dla ustalenia opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości.
 6. Problematyka związana z ustalaniem opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału nieruchomości.
 7. Opłaty adiacenckie związane ze wzrostem wartości w wyniku stworzenia warunków do korzystania z wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej.
 8. Uwzględnianie przeznaczenia nieruchomości w świetle zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami w tym zakresie.
 9. Uwarunkowania prawne dotyczące dat istotnych przy wycenie dla potrzeb regulacji spraw majątkowych kościelnych osób prawnych – zmiany w tym zakresie.
 10. Istota rozbieżności uregulowania kwestii potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w ustawie o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości.
 11. Odszkodowania – rozumienie tzw. „zasady korzyści”.
 12. Informacje dotyczące umocowania i zakresu działania Kolegium Arbitrażowego przy Komisji Arbitrażowej PFSRM.

 

Szkolenie obejmuje łącznie 14 godzin – 7 punktów szkoleniowych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku „zaproszenie”. Ze względów organizacyjnych termin zgłoszeń ustalamy do 18 marca (w postaci karty zgłoszenia oraz wpłaty na nasze konto w mBanku nr 17 1140 2004 0000 3002 8028 6892).

KARTA_SZKOLENIE

Punktacja szkoleń 2019-2023

Zaproszenie na szkolenie w dniach 22-23.03.2024

Share This Story, Choose Your Platform!