Ładowanie Wydarzenia

W dniu 02.02.2023 r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie czwartkowe wyłącznie  w formie stacjonarnej, podczas którego zostaną poruszone wszystkie lub niektóre tematy zgłoszone do tej pory:

 

1) wycena nieruchomości o różnych przeznaczeniach w kontekstach:

a) wydane różne decyzje o warunkach zabudowy (np. budynki mieszkalne i usługowe),

b) działka położona w MPZP/studium w różnych obszarach przeznaczenia (np. w części rolna, leśna, w części mieszkalna),

2) wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego z wyodrębnieniem wartości rynkowej uż.w. gruntu i prawa własności budynków (metodologia),

3) wycena nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (ogólne zagadnienie).

 

Share This Story, Choose Your Platform!