Ładowanie Wydarzenia

Pierwszym tmatem poruszonym na tym spotkaniu będzie podejście porównawcze, poprowadzi Ryszard Piątek.

Tomasz Szlosek przedstawi konkretny przypadek oceny wpływu prawa dożywocia na wartość nieruchomości, powodujący problemy interpretacyjne, ryzyko błędnej interpretacji stanu prawnego i niejednoznaczności przy ocenie wpływu na wartość. Program: krótkie przypomnienie treści prawa dożywocia, przedstawienie stanu prawnego przedmiotu wyceny, przedstawienie stanu faktycznego, dyskusja na temat wpływu obciążania na wartość, kontekst celu wyceny i przepisów prawa zobowiązaniowego.

Tradycyjnie, mile widziane będzie podejmowanie wszelkich innych tematów zawodowych.

Share This Story, Choose Your Platform!