Ładowanie Wydarzenia

Prowadzący: Dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska – rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 414, inżynier budownictwa, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej i Katedry Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego.

Forma szkolenia: stacjonarna.

Miejsce: Hotel Spa Odeon w Boguchwale,  ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała.

Koszt szkolenia:

* dla Członków PSRM – 500 zł

*dla pracowników organów administracji publicznej – 550 zł

* dla pozostałych – 650 zł

Noclegi:

* Pokój 1-osobowy ze śniadaniem oraz SPA – 189 zł/os

* Pokój 2–osobowy ze śniadaniem oraz SPA (standard) – 125 zł/os

* Pokój 2–osobowy ze śniadaniem oraz SPA (delux) – 160 zł/os

*Pokój 3–osobowy ze śniadaniem oraz SPA – 100 zł/os

* Kolacja integracyjna – 120 zł

*Ilość miejsc w pokojach 1-osobowych ograniczona

Plan szkolenia

Część 1. Praktyczne aspekty stosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości.

 1. Kiedy stosujemy podejście dochodowe w wycenie nieruchomości?
  • Obszary zastosowania podejścia dochodowego.
  • Wartość rynkowa nieruchomości, a wartość indywidualna.
  • Wartość rynkowa nieruchomości, a wartość przedsiębiorstwa określane w podejściu dochodowym. Podobieństwa i różnice.
 2. Podstawy prawne i metodyczne stosowania  podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości wg przepisów i aktualnej  Noty Interpretacyjnej.
 3. Pozostałe warunki poprawności wyceny wartości rynkowej nieruchomości w podejściu dochodowym.
  • Poprawność matematyczna. Prawidłowe zastosowanie teorii wartości pieniądza w czasie. Modele dochodu i sposoby obliczania wartości.
  • Prawidłowe odzwierciedlenie rynku.
 4. Zakres proponowanych zmian w stosowaniu podejścia dochodowego w Polsce.
 5. Wprowadzenie do tematyki stóp zwrotu.
 6. Klasyfikacja stóp zwrotu.
 7. Ryzyko inwestowania, a wysokość stopy zwrotu.
 8. Stopy zwrotu w wycenie wartości rynkowej nieruchomości.
  • Definicje stóp zwrotu według Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i Noty Interpretacyjnej.
  • Zastosowanie zasady współmierności przy obliczaniu stopy kapitalizacji.
  • Wyznaczanie stopy kapitalizacji jako stopy zwrotu.
  • Inne sposoby określania stopy kapitalizacji.
  • Stopa kapitalizacji a stopa dyskonta. Sposoby określania stopy dyskonta dla potrzeb wyceny wartości nieruchomości.
 9. Stopa kapitalizacji i stopa dyskonta w technice DCF.
 10. Stopa kapitalizacji w technice kapitalizacji prostej.
 11. Przykład wyceny nieruchomości komercyjnej.

Część 2. Powierzchnia budynku nie jedno ma imię.

 1. Zasady stosowania polskich i europejskich norm.
 2. Normy polskie definiujące rodzaje powierzchni budynków.
 3. Systematyka, definicje powierzchni i zasady obliczania powierzchni budynków wg normy PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836. Podobieństwa i różnice.
 4. Zasady obliczania powierzchni budynku w projekcie budowlanym.
 5. Definicje powierzchni użytkowej w świetle różnych przepisów prawa.
 6. Przykład obliczania różnych rodzajów powierzchni budynku w kontekście celu, któremu informacja o powierzchni ma służyć.

Część 3. Skąd się biorą rozbieżności w wycenie nieruchomości?

 1. Źródła rozbieżności w wycenie nieruchomości.
 2. Ekonomia, metodyka i prawo jako podstawa prawidłowo sporządzonej wyceny.
 3. Co wynika z definicji wartości rynkowej? Jakie założenia przyjęte do wyceny spełniają definicyjne cechy wartości rynkowej?
 4. Jak ekonomiczne zasady wyceny determinują sposób podejścia do wyceny nieruchomości.
 5. Wybrane zagadnienia z praktyki wyceny ilustrowane przykładami.
  • Czy podejście porównawcze zawsze prowadzi do wartości rynkowej?
  • Podstawowe warunki poprawności zastosowania podejścia dochodowego  do określania wartości rynkowej nieruchomości.
  • Wycena części funkcjonalnych-możliwa czy niedopuszczalna?

Za szkolenie będzie można uzyskać aż 8 punktów szkoleniowych! 5 punktów warsztatowych oraz 3 teoretyczne.

Zgłoszenia na szkolenie na karcie zgłoszenia oraz wpłaty na nasze konto przyjmujemy do 18 września 2023 r.

 

KARTA_SZKOLENIE

Zaproszenie na szkolenie w dniach 21-22 września 2023

Share This Story, Choose Your Platform!