Zarząd PSRM:

Skład osobowy Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie

Barbara Cyran

Prezes Stowarzyszenia

Paweł Lubas

Wiceprezes Stowarzyszenia

Danuta Probola

Członek Zarządu Stowarzyszenia, Skarbnik

Agata Kicińska

Członek Zarządu

Anna Stecia

Członek Zarządu

Wiesław Demendecki

Członek Zarządu

Tomasz Szlosek

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Dominik Łonczyński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Wołczyk

Zastępca Przewodniczącego KR

Artur Brogowski

Członek KR

Mirosław Kusek

Członek KR

Marcin Sajdak

Członek KR

Komisja Etyki Zawodowej:

Eugeniusz Mrozowski

Przewodniczący KEZ, Rzecznik KEZ

Mirosław Inglot

Zastępca Przewodniczącego KEZ

Joanna Wojtowicz

Członek KEZ, Sekretarz

Leokadia Tworek

Członek KEZ

Marek Pruchnik

Członek KEZ

Przedstawiciel PSRM we władzach krajowych:

Członek Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych: Prezes PSRM Barbara Cyran

Zastępstwo na Radach Krajowych: Wiceprezes PSRM Paweł Lubas