• Literatura jest dostępna w Stowarzyszeniu dla członków PSRM i praktykantów

  • Prosimy o wcześniejszą rezerwację książek

  • Może się zdarzyć że któreś są właśnie zarezerwowane

  • Najszybciej znaleźć wpisując część tytułu, autora, wydawcy – w polu „Szukaj”

  • Znalezione można wysłać do pliku PDF lub wyrukować – przyciski „PDF”/”Print” poniżej

Biblioteczka stowarzyszeniowa

 Lp.AutorTytułWydawnictwoRok
Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane IWNB, cz. I Budynki, I kw. 2019Orgbud-Serwis, Poznań 2019
Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane IWNB, cz. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, II kw. 2019Orgbud-Serwis, Poznań 2019
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 124, II kw. 2018Wacetob, Warszawa 2018
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 24/2018, II kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 25/2018, II kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. I obiekty kubaturowe, zesz. 32/2018, II kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. II obiekty inżynieryjne, zesz. 33/2018, II kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane IWNB, cz. I Budynki, II kw. 2018Orgbud-Serwis, Poznań 2018
Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane IWNB, cz. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, II kw. 2018Orgbud-Serwis, Poznań 2018
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 61/2018, IV kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 62/2018, IV kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. I obiekty kubaturowe, zesz. 69/2018, IV kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. II obiekty inżynieryjne, zesz. 70/2018, IV kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 126, IV kw. 2018Wacetob, Warszawa 2018
Dariusz Trojanowski
Mirosława Czaplińska
Wycena stacji paliw metodą zysków w podejściu dochodowym- przykładyPFSRM, 2018
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 122, IV kw. 2017Wacetob, Warszawa 2017
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 61/2017, IV kw. 2017Sekocenbud, Warszawa 2017
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 62/2017, IV kw. 2017Sekocenbud, Warszawa 2017
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. I obiekty kubaturowe, zesz. 69/2017, IV kw. 2017Sekocenbud, Warszawa 2017
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. II obiekty inżynieryjne, zesz. 70/2017, IV kw. 2017Sekocenbud, Warszawa 2017
K. ZmarlickiSzacowanie wartości ogrodniczych plantacji kultur wieloletnichPFSRM, Warszawa 2017
K. Zmarlicki, M. ChojnowskiSzacowanie wartości drzew i krzewów ozdobnychPFSRM, Warszawa 2017
-European Valuaion StandardsTEGoVA 2016
Z. MałeckiWybrane uwarunkowania określenia wartości nieruchomościPFSRM, Warszawa 2016
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 117, III kw. 2016Wacetob, Warszawa 2016
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 113, III kw. 2015Wacetob, Warszawa 2015
E. WojcilPrzypadki rzeczoznawcy majątkowegoPFSRM, Warszawa 2014
-XXIII Krajowa konferencja rzeczoznawców mająkowychPFSRM-PSRM, Rzeszów 2014
E. GołąbeskaRzeczoznawca majątkowy ekspertem rynku nieruchomości Bauhaus, Białystok 2014
E. GołąbeskaWybrane problemy wyceny nieruchomościBauhaus, Białystok 2014
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 110, IV kw. 2014Wacetob, Warszawa 2014
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 61/2013, IV kw. 2013Sekocenbud, Warszawa 2013
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 62/2013, IV kw. 2013Sekocenbud, Warszawa 2013
-XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców MajątkowychPFSRM, Warszawa 2012
M. ŻakWycena nieruchomościC.H. Beck, Warszawa 2012
R. Cymerman, A. NowakZadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowychEducaterra, Olsztyn 2012
R. Cymerman, A. HopferSystem zasady i procedury wyceny nieruchomościPFSRM, Warszawa 2012
K. ZmarlickiSzacowanie wartości roślin sadowniczych…PFSM, Warszawa 2012
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 24/2012, Ii kw. 2012Sekocenbud, Warszawa 2012
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 25/2012, II kw. 2012Sekocenbud, Warszawa 2012
M. Cyran, B. Cuglewska, i in.Przykłady wycen nieruchomości, Wydanie VI rozszerzoneIDM Warszawa 2011
-Gospodarowanie przestrzenią "nad" i "pod" gruntemŚSRM, Katowice 2011
-Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011PFSRM-IVSC, 2011
R. Cymerman, A. NowakZadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowychEducaterra, Olsztyn 2011
-Przykładowe testy egzaminacyjne nr 3Wacetob, Warszawa 2011
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 95, I kw. 2011Wacetob, Warszawa 2011
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 97, III kw. 2011Wacetob, Warszawa 2011
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 6/2011, I kw. 2011Sekocenbud, Warszawa 2011
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 61/2011, IV kw. 2011Sekocenbud, Warszawa 2011
M. Bejm (red.)Komentarz do ustawy o parterstwie publiczno-prywatnymC.H. Beck, Warszawa 2010
M. Thedy i in. Opodatkowanie rynku nieruchomościC.H. Becka, Warszawa 2010
-Prawo nieruchomości, teksty jednolite z wprowadzeniem C.H. Beck, Warszawa 2010
A. Hopfer, R. CymermanŻródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami PFSRM, Warszawa 2009
A. Cymerman, A. NowakZadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowychEducaterra, Olsztyn 2009
R. Cymerman, A. HopferSystem zasady i procedury wyceny nieruchomościPFSRM, Warszawa 2009
A. NowakWycena nieruchomomści leśnychEducaterra, Olsztyn 2009
J. KOnowalczuk Wycena nieruchomości przedsiębiorstwC.H. Beck Warszawa 2009
-Prawo mieszkaniowe (teksty ustaw)C.H. Beck Warszawa 2009
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 42/2009, III kw. 2009Sekocenbud, Warszawa 2009
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 60/2009, IV kw. 2009Sekocenbud, Warszawa 2009
J. SiegieniaPrawo budowlaneC.H. Beck, Warszawa 2008
R. Cymerman, A. HopferSystem zasady i procedury wyceny nieruchomościPFSRM, Warszawa 2008
J. JaworskiZawód pośrednika w obrocie nieruchomościamiC.H. Becka, Warszawa 2008
W. KorzeniewskiZasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynkówPolcen, Warszawa 2008
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 60/2008, II kw. 2008Sekocenbud, Warszawa 2008
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 59/2008, IV kw. 2008Sekocenbud, Warszawa 2008
M. HabdasPrzedsiębiorswo jako przedmiot stosunków prawno-rzeczowychUS, Katowice 2007
-Prawo obrotu i zarządzania nieruchomościami (treść aktu prawnego)Polcen, Warszawa 2007
M. BieleckiKluczowe decyzja i umowy w inwestycjach budowlanycC.H. Becka, Warszawa 2007
K. ZmarlickiSzacowanie wartości roślin sadowniczych…PFSM, Warszawa 2007
W. DworowskaDokumentacja organizacyjna i rachunkowa stowarzyszeń i fundacji ODiDK, Gdańsk 2006
A. DoliwaKomentarz do ustawy prawo mieszkanioweC.H. Beck, Warszawa 2006
R. Cymerman i in. Opłaty adiacenckieEducaterra, Olsztyn 2006
R. Cymerman i in.Prognoza skutków finansowych uchwalenia MZPZ Edunaterra, Olsztyn 2006
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 28/2006, II półrocze 2006Sekocenbud, Warszawa 2006
A. NowakWycena nieruchomości leśnychEducaterra, Olsztyn2005
-Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005PFSRM-IVSC, 2005
R. Słojewski, Z. WitkiewiczPrognoza skutków finansowych uchwalenia MZPZ poradnikIDM, Warszwa 2005
R. Cymerman i in.Suplement do Leksykonu rzeczoznawcy majątkowegoPFSRM, Warszawa 2005
R. Cymerman, A. HopferWycena nieruchomosci, zasady i procedury PFSRM, Warszawa 2005
H. ZadoraWycena przedsiąbiorstw w teorii i praktyceStowarzyszenie księgowaych w Polsce, Lublin 2005
A. HopferInformacje o wycenie nieruchomościPRSFM, Warszawa 2005
R. Cymerman i in.Leksykon rzeczoznawcy majątkowegoPFSRM, Warszawa 2004
-XIII Krajowa Konferencja Rzezczoznawców Majątkowych, materiały konferencyjnePFSRM-PSRM, 2004
D. BłaszczykUstawa o gospodarce nieruchomościami, komentarz do nowelizacji ustawyIDM, Warszawa 2004
K. TurkowskiWycena wód i gruntów pod wodamiEducaterra, Olsztym 2003
M. Cyran, B. Cuglewska, i in.Przykłady wycen nieruchomościIDM Warszawa 2003
M. PrystupaWycena nieruchomości przy zastosowaniu podejcia porównawczego, omówienie standarduPFSM, Warszawa 2003
W. Baranowski, M. CyranWycena nieruchomości zabudowanychIDM, Warszawa 2003
-XII Krajowa konferencja rzeczoznawców majątokwychPFSRM, Koszalin 2003
R. Cymerman K. Kurowska, C. KowalczykProcedury wyłączania gruntów rolnych i lasów z produkcjiEducaterra, Olsztyn 2002
-Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowychPFSRM, Warszawa 2002
K. Cymerman, R. CymermanPoradnik dla osób odbywających praktyki zawodoweEducaterra, Olsztyn 2002
K. ZmarlickiSzacowanie wartości roślin sadowniczych…PFSM, Warszawa 2002
W. Baranowski, M. CyranWycena i zużycie nieruchomości zabudowanychIDM, Warszwa 2002
Scalone wskaźniki do wyceny budynków zesz. 1/60, II kw. 2002Grupa IDM, Warszawa 2002
Z. Bojar, T.ŁokietekPaństwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomościUMiRM, Warszawa 2001
A. Drewicz-Tułodziecka i in.Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomościC.H. Beck, Warszawa 2001
M. PrystupaWycena nieruchomości przy zastosowaniu podejcia porównawczegoPFSRM, Warszwa 2001
J. CymermanOpłaty od nieruchomościEducaterra, Olsztyn 2001
Z. BoczekWycena nieruchomości, wydanie 2000Currenda, Sopot 2001
A. NowakWycena lasówEducaterra, Olsztyn 2001
R. CymermanWycena nieruchomosci a ochrona środowiskaEducaterra, Olsztyn 2000
M. PrystupaWycena mienia poradnik manageraCIM, Warszawa 2000
E. Kucharska-Stasiak (red.)Wycena nieruchomości Wydanie PolskiPRSFM, 2000
J. Konowalczuk i in. Wycena nieurchomości rolnychPFSRM, Warszawa 2000
-Europejskie standardy wycenyPFSRM-Tegova, Warszawa 2000
T. BajerowskiWycena krajobrazuEducaterra, Olsztyn 2000
K. TurkowskiElementy wyceny wód i gruntów pod wodamiEducaterra, Olsztyn 2000
-IX Krajowa konferencja rzeczoznawców majątokwychPFSRM, Toruń 2000
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 15, IV kw. 2000 r.Wacetob, Warszawa 2000
R. Cymerman A. HopferSystem i procedury szacowania nieruchomościZCO, Zielona Góra 1999
A. Hopfer (red.)Zasady wyceny nieruchomości w świecieZCO, Zielona Góra 1999
E. Mrozowicki, Z. WięckowiczPodstawy prawne gospodarki nieruchomościamiSRM Wrocław1999
-Obliczanie kubatury i powierzchni budynków i budowli wg ISO 9836:1997Wacetob, Warszawa 1999
Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, miszkaniowego oraz przemysłowego - marzec 1999Bistyp Consutkin, Warszawa 1999
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 47, I kw. 1999Wacetob, Warszawa 1999
Biuletyn cen robót zagregowanych elementów i obiektów budowlanych BCO, I kw. 1999Sekocenbud, Warszawa 1999
H. MalickiWycena nieruchomości rolnychZCO, Zielona Góra 1998
-VI Konferencja naukowa towarzystwa naukowego nieruchomości, materiały konferencyjneWacetob, Warszawa 1998
R. Cymerman i in.Leksykon rzeczoznawcy majątkowegoPFSRM, Warszawa 1998
W. Baranowski, M. CyranWycena budynków, poradnikWacetob, Warszawa 1998
-Wycena 98 - płyta CDConsultin, Suwałki 1998
M. PrystupaWycena nieruchomości metodą cenowo-porównawcząPRSFM, Warszawa 1997
J. CzajaRzeczoznawca małpolskiMSRM, Kraków 1997
-VI Krajowa konferencja rzeczoznawców majątkowychEducaterra, Olsztyn 1997
T. Bajerowski i in. Wycena i gospodarowaine nieruchomościami na obszarach cennych ekologicznieZCO Zielona Góra 1997
W. BaranowskiNorma PN-ISO 9836:1997 Przedmiarowanie robót budowlanych1997
Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, miszkaniowego oraz przemysłowego - wrzesień 1997Bistyp Consutkin, Warszawa 1997
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 40, III kw. 1997Wacetob, Warszawa 1997
Wykaz rzeczoznawców majątkowych na dzień 31.12.1996Wacetob, Warszawa 1997
H. Jędrzejewski i in.Ustawa o autostradach płatnych, kometnarz przepisy wykonawczeZCO, Zielona Góra 1996
-Państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomościamiMGPiB, Warszawa 1996
Z. ŻaroKlasyfikacja ewidencja środków trwałnychSigma, Skierniewice 1996
M. CzurajTablice miąższości drewna okrągłegoMultico, Warszawa 1996
-Pytania egazminacyjne z zakresu szacowania nieruchomościPFSM, Warszawa 1996
J. GieruszPlna kont z komentarzem ODiDK, Gdańsk 1996
M. PrystupaSytuacje decyzyjne w inwestycjach budowlanychPFSRM, Warszawa 1996
H. IzdebskiFundacje i stowarzyszeniaTransit, Warszawa 1995
-Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowychPFSR Warszawa 1995
E. RybaczewskaUsługi a podatek od towarów i usług VATSezam, Warszawa 1995
A. Hopfer i in. Zasady gospodarki przestrzennej i szacowanie nieruchomościZCO, Zielona Góra 1995
Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, miszkaniowego oraz przemysłowego - czerwiec 1995Bistyp Consutkin, Warszawa 1995
-Tymczasowe zasady wyceny nieruchomościMGPiB, Warszawa 1994
Serwis infomacji cenowych budownictwa, III kw. 1994Orgbrud Serwis, Poznań 1994
Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, miszkaniowego oraz przemysłowego - wrzesień 1994Bistyp Consutkin, Warszawa 1994
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 22, lipiec 1994Wacetob, Warszawa 1994
H. Jędrzejewski, D. BłaszczykUwłaszczenie osób prawnychMeritum, Warszawa 1993
-Wycena nieruchomości zbiór przepisówKompleks, Opole 1993
R. Borowiecki i in. Metody wyceny przedsiębiorstwTwiger, Warszawa 1993
A. Hopfer, H. Jędrzejewski i in. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, tom 1Twiger, Warszawa 1993
R. Borowiecki i in. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, tom 2Twiger, Warszawa 1993
A. HopferWycena nieruchomości, przykładyART, Olsztyn 1993
H. Hajdasz, A. Hopfer i in.Zasady wyceny nieruchomości komentarze1991
H. Hajdasz, A. Hopfer i in.Zasady wyceny nieruchomości instrukcja1991
S. Jodłowski Słownik ortograficznyPZWSz, Warszawa 1972
-Zbiór przepisów dla rzeczoznawców majątkowych - 4 cz.Dom wydawniczy ABC (stare)
Z. MałeckiUżytkowanie wieczyste gruntówSEWN, Zielona Góra (stare)
A. Chranowski i in. Wycena nieruchomości zabytkowychZCO, Zielona Góra, b.d.
Plany miasta Rzeszowa, różne rocznikiróżne roczniki