• Literatura jest dostępna w Stowarzyszeniu dla członków PSRM i praktykantów

  • Prosimy o wcześniejszą rezerwację książek

  • Może się zdarzyć że któreś są właśnie zarezerwowane

  • Najszybciej znaleźć wpisując część tytułu, autora, wydawcy – w polu „Szukaj”

  • Znalezione można wysłać do pliku PDF lub wyrukować – przyciski „PDF”/”Print” poniżej

Biblioteczka stowarzyszeniowa

 Lp.AutorTytułWydawnictwoRokKolumna1Kolumna2
A. Drewicz-Tułodziecka i in.Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomościC.H. Beck, Warszawa 2001
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. I obiekty kubaturowe, zesz. 32/2018, II kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. I obiekty kubaturowe, zesz. 32/2019, II kw. 2019Sekocenbud, Warszawa 2019
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. I obiekty kubaturowe, zesz. 69/2019, IV kw. 2019Sekocenbud, Warszawa 2019
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. I obiekty kubaturowe, zesz. 32/2019, II kw. 2020Sekocenbud, Warszawa 2020
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. I obiekty kubaturowe, zesz. 69/2017, IV kw. 2017Sekocenbud, Warszawa 2017
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. I obiekty kubaturowe, zesz. 69/2018, IV kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. II obiekty inżynieryjne, zesz. 33/2018, II kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. II obiekty inżynieryjne, zesz. 33/2019, II kw. 2019Sekocenbud, Warszawa 2019
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. II obiekty inżynieryjne, zesz. 70/2019, IV kw. 2019Sekocenbud, Warszawa 2019
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. II obiekty inżynieryjne, zesz. 33/2019, II kw. 2020Sekocenbud, Warszawa 2020
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. II obiekty inżynieryjne, zesz. 70/2017, IV kw. 2017Sekocenbud, Warszawa 2017
Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, cz. II obiekty inżynieryjne, zesz. 70/2018, IV kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 25/2012, II kw. 2012Sekocenbud, Warszawa 2012
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 25/2018, II kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 25/2019, II kw. 2019Sekocenbud, Warszawa 2019
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 25/2019, II kw. 2020Sekocenbud, Warszawa 2020
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 27/2007, II półrocze 2007Sekocenbud, Warszawa 2007
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 28/2006, II półrocze 2006Sekocenbud, Warszawa 2006
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 42/2009, III kw. 2009Sekocenbud, Warszawa 2009
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 43/2016, III kw. 2016Sekocenbud, Warszawa 2016
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 6/2011, I kw. 2011Sekocenbud, Warszawa 2011
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 60/2008, II kw. 2008Sekocenbud, Warszawa 2008
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 60/2009, IV kw. 2009Sekocenbud, Warszawa 2009
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 61/2011, IV kw. 2011Sekocenbud, Warszawa 2011
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 62/2013, IV kw. 2013Sekocenbud, Warszawa 2013
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 62/2017, IV kw. 2017Sekocenbud, Warszawa 2017
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 62/2018, IV kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB, zesz. 62/2019, IV kw. 2019Sekocenbud, Warszawa 2019
Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR, zesz. 28/2019, II kw. 2019Sekocenbud, Warszawa 2019
Biuletyn cen robót zagregowanych elementów i obiektów budowlanych BCO, I kw. 1999Sekocenbud, Warszawa 1999
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 24/2012, II kw. 2012Sekocenbud, Warszawa 2012
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 24/2018, II kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 24/2019, II kw. 2019Sekocenbud, Warszawa 2019
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 24/2019, II kw. 2020Sekocenbud, Warszawa 2020
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 42/2016, III kw. 2016Sekocenbud, Warszawa 2016
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 59/2008, IV kw. 2008Sekocenbud, Warszawa 2008
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 59/2009, IV kw. 2009Sekocenbud, Warszawa 2009
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 61/2013, IV kw. 2013Sekocenbud, Warszawa 2013
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 61/2017, IV kw. 2017Sekocenbud, Warszawa 2017
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 61/2018, IV kw. 2018Sekocenbud, Warszawa 2018
Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ, zesz. 61/2019, IV kw. 2019Sekocenbud, Warszawa 2019
W. DworowskaDokumentacja organizacyjna i rachunkowa stowarzyszeń i fundacji ODiDK, Gdańsk 2006
-European Valuaion StandardsTEGoVA 2016
-Europejskie standardy wyceny 2000PFSRM-Tegova, Warszawa 2001
H. IzdebskiFundacje i stowarzyszeniaTransit, Warszawa 1995
-Gospodarowanie przestrzenią "nad" i "pod" gruntemŚSRM, Katowice 2011
A. HopferInformacje o wycenie nieruchomościPRSFM, Warszawa 2005
Informacyjny zestaw średnich cen robót zakładania i koserwacji zieleni, ICRZ, I kw. 2019Orgbud-Serwis, Poznań 2019
Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane IWNB, cz. I Budynki, I kw. 2019Orgbud-Serwis, Poznań 2019
Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane IWNB, cz. I Budynki, II kw. 2018Orgbud-Serwis, Poznań 2018
Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane IWNB, cz. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, II kw. 2018Orgbud-Serwis, Poznań 2018
Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane IWNB, cz. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, II kw. 2019Orgbud-Serwis, Poznań 2019
Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane IWNB, III kw. 1994Orgbud-Serwis, Poznań 1994
Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane IWNB, III kw. 2014Orgbud-Serwis, Poznań 2014
-IX Krajowa konferencja rzeczoznawców majątokwychPFSRM, Toruń 2000
Z. ŻaroKlasyfikacja ewidencja środków trwałnychSigma, Skierniewice 1996
M. BieleckiKluczowe decyzja i umowy w inwestycjach budowlanycC.H. Becka, Warszawa 2007
M. Bejm (red.)Komentarz do ustawy o parnterstwie publiczno-prywatnymC.H. Beck, Warszawa 2010
A. DoliwaKomentarz do ustawy prawo mieszkanioweC.H. Beck, Warszawa 2006
E. Kucharska-Stasiak, R. Cymerman i in.Leksykon rzeczoznawcy majątkowegoPFSRM, Warszawa 1998zaginęło
!!! 2 egz. E. Kucharska-Stasiak, R. Cymerman i in.Leksykon rzeczoznawcy majątkowego (2 egz.)PFSRM, Warszawa 2004
R. Borowiecki i in. Metody wyceny przedsiębiorstwTwiger, Warszawa 1993zaginęło
-Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005PFSRM-IVSC, 2005
-Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011PFSRM-IVSC, 2011
W. BaranowskiNorma PN-ISO 9836:1997 Przedmiarowanie robót budowlanych1997zaginęło
-Obliczanie kubatury i powierzchni budynków i budowli wg ISO 9836:1997Wacetob, Warszawa 1999
K. ZmarlickiOkreślanie wartości plantacji kultur wieloletnichPFSM, Warszawa 2012
J. Flizikowski i in.Określanie wartości roślin ozdobnych, bydgoszcz 2018SRM, Bydgoszcz2018
K. ZmarlickiOkreślanie wartości roślin sadowniczych (na plantacjach towarowych) i upraw ogrodniczych (w ogrodach działkowych i przydomowych) przy wywłaszczaniu nieruchomościPFSM, Warszawa 2002
Z. BoczekOpłacalność inwestowania w nieruchomości i przedsiębiorstwaStowarzyszenia Komorników Sądowych, Sopot 19961996
R. Cymerman i in. Opłaty adiacenckieEducaterra, Olsztyn 2006
J. CymermanOpłaty od nieruchomościEducaterra, Olsztyn 2001
M. Thedy i in. Opodatkowanie rynku nieruchomościC.H. Becka, Warszawa 2010
Z. Bojar, T.ŁokietekPaństwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomościUMiRM, Warszawa 2001
!!!! 2 egz. -Państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomościami (2 egzemplarze)MGPiB, Warszawa 1996
Plany miasta Rzeszowa, różne rocznikiróżne roczniki
J. GieruszPlna kont z komentarzem ODiDK, Gdańsk 1996
E. Mrozowicki, Z. WięckowiczPodstawy prawne gospodarki nieruchomościamiSRM Wrocław1999
!!!! 2 egz. K. Cymerman, R. CymermanPoradnik dla osób odbywających praktyki zawodowe (2 egzemplarze)Educaterra, Olsztyn 2002
J. SiegieniaPrawo budowlaneC.H. Beck, Warszawa 2008
A. FlisekPrawo mieszkaniowe (teksty ustaw)C.H. Beck Warszawa 2009
M. WolaninPrawo nieruchomości, teksty jednolite z wprowadzeniem C.H. Beck, Warszawa 2010
B. CichowiczPrawo obrotu i zarządzania nieruchomościami (treść aktu prawnego)Polcen, Warszawa 2007
R. Cymerman K. Kurowska, C. KowalczykProcedury wyłączania gruntów rolnych i lasów z produkcjiEducaterra, Olsztyn 2002
R. Cymerman i in.Prognoza skutków finansowych uchwalenia MZPZ Edunaterra, Olsztyn 2006
R. Słojewski, Z. WitkiewiczPrognoza skutków finansowych uchwalenia MZPZ poradnikIDM, Warszwa 2005
M. HabdasPrzedsiębiorswo jako przedmiot stosunków prawno-rzeczowychUS, Katowice 2007
-Przykładowe testy egzaminacyjne nr 3Wacetob, Warszawa 2011
M. Cyran, B. Cuglewska, i in.Przykłady wycen nieruchomościIDM Warszawa 2003
M. Cyran, B. Cuglewska, i in.Przykłady wycen nieruchomości, Wydanie VI rozszerzoneIDM Warszawa 2011
E. WojcilPrzypadki rzeczoznawcy majątkowegoPFSRM, Warszawa 2014
!!! 2 egz. -Pytania egazminacyjne z zakresu szacowania nieruchomości (2 egzemplarze)PFSrM, Warszawa 1996
E. GołąbeskaRzeczoznawca majątkowy ekspertem rynku nieruchomości Bauhaus, Białystok 2014
J. CzajaRzeczoznawca małpolskiMSRM, Kraków 1997
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 110, IV kw. 2014Wacetob, Warszawa 2014
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 113, III kw. 2015Wacetob, Warszawa 2015
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 117, III kw. 2016Wacetob, Warszawa 2016
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 122, IV kw. 2017Wacetob, Warszawa 2017
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 124, II kw. 2018Wacetob, Warszawa 2018
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 126, IV kw. 2018Wacetob, Warszawa 2018
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 130, IV kw. 2019Wacetob, Warszawa 2019
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 132, II kw. 2020Wacetob, Warszawa 2020
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 15, IV kw. 2000 r.Wacetob, Warszawa 2000
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 22, lipiec 1994Wacetob, Warszawa 1994
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 40, III kw. 1997Wacetob, Warszawa 1997
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 47, I kw. 1999Wacetob, Warszawa 1999
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 95, I kw. 2011Wacetob, Warszawa 2011
Scalone normatywy do wycen budynków i budowli nr 97, III kw. 2011Wacetob, Warszawa 2011
Scalone wskaźniki do wyceny budynków zesz. 1/60, II kw. 2002Grupa IDM, Warszawa 2002
Serwis infomacji cenowych budownictwa, III kw. 1994Orgbrud Serwis, Poznań 1994
S. Jodłowski Słowniczek ortograficzny z zasadami pisowni, dla uczniów szkoły podstawowej 🙂PZWSz, Warszawa 1972
Z. CzarnikSłuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomościWolters-Kluwer, Warszawa2019
Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych (zielony skoroszyt A5)PFSRM, Warszawa 1999
-Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych (zielony skoroszyt A5)PFSRM, Warszawa 2002
!!!! 2 egz. -Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych (2 egzemplarze)PFSRM, Warszawa 1995
E. Kucharska-Stasiak, R. Cymerman i in.Suplement do Leksykonu rzeczoznawcy majątkowegoPFSRM, Warszawa 2005
R. Cymerman A. HopferSystem i procedury szacowania nieruchomościZCO, Zielona Góra 1999
R. Cymerman, A. HopferSystem zasady i procedury wyceny nieruchomościPFSRM, Warszawa 2012
R. Cymerman, A. HopferSystem zasady i procedury wyceny nieruchomościPFSRM, Warszawa 2009
R. Cymerman, A. HopferSystem zasady i procedury wyceny nieruchomościPFSRM, Warszawa 2008
M. PrystupaSytuacje decyzyjne w inwestycjach budowlanychPFSRM, Warszawa 1996
K. Zmarlicki, M. ChojnowskiSzacowanie wartości drzew i krzewów ozdobnych (katalog - wydanie kolorowe ze zdjęciami)PFSRM, Warszawa 2017
K. ZmarlickiSzacowanie wartości ogrodniczych plantacji kultur wieloletnich, III wydaniePFSRM, Warszawa 2017
!!!! 2 egz. K. ZmarlickiSzacowanie wartości roślin sadowniczych na plantacjach towarowych oraz upraw ogrodniczych w ogrodach działkowych i przydomowych przy ustalaniu odszkodowania za wywłaszczenie (2 egzemplarze)PFSM, Warszawa 2007
M. CzurajTablice miąższości drewna okrągłegoMultico, Warszawa 1996
!!!! 3 egz. -Tymczasowe zasady wyceny nieruchomości (3 egzemplarze)MGPiB, Warszawa 1994
E. RybaczewskaUsługi a podatek od towarów i usług VATSezam, Warszawa 1995
H. Jędrzejewski i in.Ustawa o autostradach płatnych, kometnarz przepisy wykonawczeZCO, Zielona Góra 1996
Ewa Bończak-KucharczykUstawa o gospodarce nieruchomościami, komentarzWolters-Kluwer, Warszawa2018
D. BłaszczykUstawa o gospodarce nieruchomościami, komentarz do nowelizacji ustawyIDM, Warszawa 2004
H. Jędrzejewski, D. BłaszczykUwłaszczenie osób prawnychMeritum, Warszawa 1993
!!! 2 egz. Z. MałeckiUżytkowanie wieczyste gruntów (2 egzemplarze)SEWN, Zielona Góra (stare)(po 1997)
-VI Konferencja naukowa towarzystwa naukowego nieruchomości, materiały konferencyjneWacetob, Warszawa 1998
-VI Krajowa konferencja rzeczoznawców majątkowychEducaterra, Olsztyn 1997
E. GołąbeskaWybrane problemy wyceny nieruchomościBauhaus, Białystok 2014
Z. MałeckiWybrane uwarunkowania określenia wartości nieruchomościPFSRM, Warszawa 2016
Wycena budynków, baza danych do metody odtworzeniowej, nr 56, październik 2018Wacetob, Warszawa 2018
W. Baranowski, M. CyranWycena budynków, poradnikWacetob, Warszawa 1998zaginęło
T. Bajerowski i in. Wycena i gospodarowaine nieruchomościami na obszarach cennych ekologicznieZCO Zielona Góra 1997
W. Baranowski, M. CyranWycena i zużycie nieruchomości zabudowanychIDM, Warszwa 2002zaginęło
T. BajerowskiWycena krajobrazuEducaterra, Olsztyn 2000
A. NowakWycena lasówEducaterra, Olsztyn 2001
!!!! 3 egz. M. PrystupaWycena mienia poradnik managera (3 egzemplarze)CIM, Warszawa 2000
A. NowakWycena nieruchomomści leśnychEducaterra, Olsztyn 2009
R. CymermanWycena nieruchomosci a ochrona środowiskaEducaterra, Olsztyn 2000
R. Cymerman, A. HopferWycena nieruchomosci, zasady i procedury, wyd. IPFSRM, Warszawa 2005
R. Cymerman, A. HopferWycena nieruchomosci, zasady i procedury, wyd. IIPFSRM, Warszawa 2005
M. ŻakWycena nieruchomościC.H. Beck, Warszawa 2012zaginęło
!!!! 3 egz. A. Hopfer, H. Jędrzejewski i in. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, tom 1 (3 egzemplarze)Twiger, Warszawa 1993
!!!! 3 egz. R. Borowiecki i in. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, tom 2 (3 egzemplarze)Twiger, Warszawa 1993
A. NowakWycena nieruchomości leśnychEducaterra, Olsztyn2005
M. PrystupaWycena nieruchomości metodą cenowo-porównawcząPRSFM, Warszawa 1997
J. Konowalczuk Wycena nieruchomości przedsiębiorstwC.H. Beck Warszawa 2009
M. PrystupaWycena nieruchomości przy zastosowaniu podejcia porównawczegoPFSRM, Warszwa 2001
M. PrystupaWycena nieruchomości przy zastosowaniu podejcia porównawczego, omówienie standarduPFSM, Warszawa 2003
H. MalickiWycena nieruchomości rolnychZCO, Zielona Góra 1998
E. Kucharska-Stasiak (red.)Wycena nieruchomości Wydanie PolskiePRSFM, 2000
W. Baranowski, M. CyranWycena nieruchomości zabudowanych, podejście kosztoweIDM, Warszawa 2003
A. Chranowski i in. Wycena nieruchomości zabytkowychZCO, Zielona Góra, b.d.b.d.
-Wycena nieruchomości zbiór przepisów, nr 1Kompleks, Opole 1993
-Wycena nieruchomości zbiór przepisów, nr 2Kompleks, Opole 1993
-Wycena nieruchomości zbiór przepisów, nr 3Kompleks, Opole 1993
-Wycena nieruchomości zbiór przepisów, nr 4Kompleks, Opole 1993
A. HopferWycena nieruchomości, przykładyART, Olsztyn 1993
Z. BoczekWycena nieruchomości, wydanie 2000Currenda, Sopot 2001
J. Konowalczuk i in. Wycena nieurchomości rolnychPFSRM, Warszawa 2000
H. ZadoraWycena przedsiąbiorstw w teorii i praktyceStowarzyszenie księgowaych w Polsce, Lublin 2005
Dariusz Trojanowski
Mirosława Czaplińska
Wycena stacji paliw metodą zysków w podejściu dochodowym- przykładyPFSRM, 2018
!!!! 2 egz. K. TurkowskiWycena wód i gruntów pod wodami (2 egzdemparze)Educaterra, Olsztym 2003
-XII Krajowa konferencja rzeczoznawców majątokwychPFSRM, Koszalin 2003
!!!! 3 egz. -XIII Krajowa Konferencja Rzezczoznawców Majątkowych, materiały konferencyjne (3 egz.)PFSRM-PSRM, 2004
XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców MajątkowychPFSRM, Warszawa 2011
-XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców MajątkowychPFSRM, Warszawa 2012
XIV Krajowa Konferencja Rzeczoznawców MajątkowychPFSRM, Warszawa 2005
!!! 4 egz. -XXIII Krajowa konferencja rzeczoznawców mająkowych (4 egz.)PFSRM-PSRM, Rzeszów 2014
XXVII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców MajątkowychPFSRM, Warszawa 2018
XXVI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców MajątkowychPFSRM, Warszawa 2017
A. Cymerman, A. NowakZadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowychEducaterra, Olsztyn 2009
R. Cymerman, A. NowakZadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowychEducaterra, Olsztyn 2012
R. Cymerman, A. NowakZadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowychEducaterra, Olsztyn 2011
A. Hopfer i in. Zasady gospodarki przestrzennej i szacowanie nieruchomościZCO, Zielona Góra 1995
W. KorzeniewskiZasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynkówPolcen, Warszawa 2008zaginęło
H. Hajdasz, A. Hopfer i in.Zasady wyceny nieruchomości instrukcja1991
H. Hajdasz, A. Hopfer i in.Zasady wyceny nieruchomości komentarze1991
!!! 4 egz.A. Hopfer (red.)Zasady wyceny nieruchomości w świecie (4 egzemplarze)ZCO, Zielona Góra 1999
J. JaworskiZawód pośrednika w obrocie nieruchomościamiC.H. Becka, Warszawa 2008
Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, miszkaniowego oraz przemysłowego - czerwiec 1995Bistyp Consutkin, Warszawa 1995
Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, miszkaniowego oraz przemysłowego - marzec 1999Bistyp Consutkin, Warszawa 1999
Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, miszkaniowego oraz przemysłowego - wrzesień 1994Bistyp Consutkin, Warszawa 1994
Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, miszkaniowego oraz przemysłowego - wrzesień 1997Bistyp Consutkin, Warszawa 1997
-Zbiór przepisów dla rzeczoznawców majątkowych - 4 cz.Dom wydawniczy ABC (stare)
!!! 2 egz. A. Hopfer, R. CymermanŹródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami (2 egzemplarze)PFSRM, Warszawa 2009