Informacje historyczne dot. Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie:

Powstanie Stowarzyszenia

23.11.1992

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie przedstawicieli biegłych z listy Wojewody. Powołanie Komitetu  Założycielskiego w składzie: Barbara Czachur-Bednarska, Teresa Tomaka, Stefan Jarosz, Eugeniusz Hołysz,…

Read more

Rejestracja Stowarzyszenia

07.05.1993

Postanowienie      Sądu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie    o rejestracji w Rejestrze Stowarzyszeń,  Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Read more

Rozpoczęcie działalności statutowej

01.01.1995

Wynajem  lokalu  na  siedzibę przy ul. Mickiewicza 5 w Rzeszowie. Organizacja pracy, rejestracja Stowarzyszenia w urzędach, zakup sprzętu biurowego, urządzanie biura, sali wykładowej, zatrudnienie P. Teresy…

Read more

I Walny Zjazd Członków, Wybór władz

06.04.1995

Odbyło się Walne Zebranie członków i wybór władz Stowarzyszenia. Do Zarządu wybrano: Bogusława Szczepanik          –   Prezes Tadeusz Pietrusiński              –   Wiceprezes Elżbieta-Marszał Halicka        –   Sekretarz…

Read more

Przyjęcie Stowarzyszenia w poczet członków PFSRM, Walny Zjazd sprawozdawczy członków

01.01.1996

W roku 1996 nastąpiło przyjęcie Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Walny Zjazd przyjął i zatwierdził sprawozdania: Zarządu …

Read more

Walny Zjazd Sprawozdawczy Członków, Spotkania szkoleniowe rzeczoznawców

01.01.1997

Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 1996 r.

Read more

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, wybory władz Stowarzyszenia

01.01.1998

Wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. Do Zarządu wybrano: Bogusława Szczepanik – Prezes Tadeusz Pietrusiński – Wiceprezes Elżbieta- Marszał Halicka – Sekretarz Barbara-…

Read more

Walny Zjazd Sprawozdawczy członków, Powołanie arbitrów z PSRM do Komisji Arbitrażowej PFSRM

01.01.1999

Stowarzyszenie zgłosiło kol. kol.: Elżbietę Marszał-Halicką, Ryszarda Piątka, Jana Piechotę jako kandydatów do Komisji Arbitrażowej PFSRM. W/w kandydaci zostali powołani do tej Komisji. Przyjęcie i…

Read more

Porozumienie z PFSRM w na organizację praktyk zawodowych, Walny Zjazd Sprawozdawczy członków

01.01.2000

Podpisanie porozumienia z PFSRM w Warszawie na organizację praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Rozpoczęcie praktyk zawodowych. Opracowanie zasad ich prowadzenia pod względem…

Read more

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, Walny Zjazd Sprawozdawczy członków

01.01.2001

W związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na działalność statutową, rozpoczęto działalność gospodarczą (praktyki, szkolenia). Dokonano stosownych wpisów w rejestrach stowarzyszeń i przedsiębiorstw. Przyjęcie i…

Read more

Wybór władz Stowarzyszenia, powołanie członków PSRM do władz krajowych Federacji, zmiana nazwy i siedziby Stowarzyszenia

01.01.2002

Zmiana nazwy Stowarzyszenia na Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Przeniesienie siedziby Stowarzyszenia do lokalu w budynku OPGK przy ul. Geodetów 1. Wybór nowych władz Stowarzyszenia:…

Read more

Organizacja XIII Krajowej Konferencji RM, Założenie strony internetowej, Walny Zjazd Sprawozdawczy

01.01.2004

Zorganizowanie XIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców majatkowych było dla Stowarzyszenia wielkim wydarzeniem. Konferencja była wysoko oceniona przez jej uczestników i zaproszonych gości z kraju i zza…

Read more

Wybory władz, nawiązanie współpracy z ANR

01.01.2005

Walny Zjazd wybrał nowe władze: Zarząd: Bogusława Szczepanik – Prezes Ryszard Piątek – Wiceprezes Elżbieta-Marszał Halicka – Sekretarz Barbara- Czachur bednarska – Skarbnik Janusz…

Read more

Walny Zjazd Sprawozdawczy, Szkolenia ustawiczne rzeczoznawców

01.01.2006

Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2005 r.

Read more

Walny Zjazd Sprawozdawczy, Szkolenia ustawiczne rzeczoznawców

01.01.2007

Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2006 r.

Read more

Jubileusz 15-lecia istnienia Stowarzyszenia, zmiana na stanowisku pełnomocnika PFSRM d/s praktyk

01.01.2008

Walny Zjazd wybrał nowe władze: Bogusława Szczepanik – Prezes Kazimierz Głuszko – Wiceprezes Elżbieta Marszał-Halicka – Sekretarz Barbara Czachur-Bednarska – Skarbnik Jarosław Rzewuski, Ryszard…

Read more

Walny Zjazd Sprawozdawczy, Szkolenia ustawiczne rzeczoznawców

01.01.2009

Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2008 r.

Read more

Uruchomienie bazy transakcji ACENO, Walny Zjazd

01.01.2010

Opracowano regulamin korzystania z bazy danych, zlecono na podstawie umowy prowadzenie tej bazy przez firmę NECSET Software Franciszka Rączki, Walny Zjazd Sprawozdawczy, przyjęcie sprawozdań: Zarządu…

Read more

Wybory władz

01.01.2011

Walny Zjazd wybrał nowe władze: Bogusława Szczepanik – Prezes Kazimierz Głuszko – Wiceprezes Elżbieta Marszał-Halicka – Sekretarz Barbara Czachur-Bednarska – Skarbnik Jan Piechota, Ryszard…

Read more

Organizacja XIV Narciarskich Mistrzostw Polski Rzeczoznawców Majątkowych

01.01.2012

XIV Narciarskie Mistrzostwa Polski Rz. M. odbyły się w Arłamowie k/ Ustrzyk Dolnych, w dawnym ośrodku rządowym. Zakończyły się dużym sukcesem, czego dowodem było zadowolenie…

Read more

Gotowość organizacji Krajowej Konferencji RM, Walny Zjazd Sprawozdawczy

01.01.2013

Zgłoszenie do władz PFSRM akcesu zorganizowania XXIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Przyjęcie sprawozdań : Zarządu i finansowego za 2012 r. Szkolenia ustawiczne rzeczoznawców.

Read more

Wybory władz

01.01.2014

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, przyjęcie sprawozdań : Zarządu i finansowego za 2013 r. Walny Zjazd wybrał nowe władze: Krzysztof Telega- Prezes Andrzej Skrzypek – Wiceprezes…

Read more

Walny Zjazd Sprawozdawczy

01.01.2015

Przyjęcie sprawozdań : Zarządu i finansowego za 2014 r.

Read more

Walny Zjazd Sprawozdawczy

01.01.2016

Przyjęcie sprawozdań : Zarządu i finansowego za 2015 r. Na Walnym Zebraniu członków poruszono temat zmiany Statutu Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Read more

Wybory władz

01.01.2017

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy członków, przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2016 r. Walny Zjazd wybrał nowe władze: Ryszard Piątek- Prezes Eugeniusz Mrozowski – Wiceprezes…

Read more

Zmiana Statutu, Walny Zjazd Sprawozdawczy

01.01.2018

Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2017 r. Przeprowadzono w Podkarpackim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych audyt, a wszelkie nieprawidłowości i problemy omówione na Walnym Zebraniu…

Read more

Nowa strona www Stowarzyszenia

20.11.2018

Nowa strona www Stowarzyszenia

Od listopada 2018 roku funkcjonuje strona internetowa www.psrm.pl zaprojektowana i wykonana nieodpłatnie przez kol. członka Zarządu Tomasza Szloska.

Read more

Walne Zebranie Sprawozdawcze

01.01.2019

Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2018 r. Podczas Walnego Zebrania członków zadecydowano o zmianie regulaminu Komisji Opiniującej.

Read more

Wybory władz

30.06.2020

Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2019 r. Walny Zjazd wybrał nowe władze: Tomasz Szlosek – Prezes Eugeniusz Mrozowski – Wiceprezes Barbara Cyran -Sekretarz…

Read more

Walne Zebranie Sprawozdawcze

30.06.2021

Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2020 r. W związku z wnioskiem członków PSRM ujednolicono wysokość składek uiszczanych na rzecz Stowarzyszenia. Wezwano Zarząd do…

Read more

Zwiedzanie kopalni odkrywkowej Kruszgeo w Czarnej Sędziszowskiej

09.09.2021

Zwiedzanie kopalni odkrywkowej Kruszgeo w Czarnej Sędziszowskiej

Dzięki życzliwości kol. Lucjana Dziepaka, który jest V-ce Prezesem Dyrektorem d/s Inwestycji i Rozwoju w przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych Kruszgeo SA, zorganizowano…

Read more

Spotkanie z Prezydentem PFSRM w Rzeszowie

04.11.2021

Spotkanie z Prezydentem PFSRM w Rzeszowie

Po wielu latach udało się zaprosić Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Tomasza Ciodyka na spotkanie z członkami PSRM w Grein Hotel w Rzeszowie. …

Read more

Walne Zebranie Sprawozdawcze

13.06.2022

Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2021 r. Zadecydowano o zakupie dwuletnich obligacji Skarbu Państwa.

Read more

* informacje dla któruch nie określono dokładnej daty podano z datą 1 stycznia