Ładowanie Wydarzenia

Zajęcia z operatu g – Wycena nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej. Osoba prowadząca: Tomasz Szlosek.

Share This Story, Choose Your Platform!