Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie przedstawicieli biegłych z listy Wojewody. Powołanie Komitetu  Założycielskiego w składzie: Barbara Czachur-Bednarska, Teresa Tomaka, Stefan Jarosz, Eugeniusz Hołysz, Kazimierz Królikowski, Bogdan Paśko