Postanowienie      Sądu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie    o rejestracji w Rejestrze Stowarzyszeń,  Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości