Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2021 r.

Zadecydowano o zakupie dwuletnich obligacji Skarbu Państwa.