Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2020 r. W związku z wnioskiem członków PSRM ujednolicono wysokość składek uiszczanych na rzecz Stowarzyszenia. Wezwano Zarząd do szukania ofert zakupu lokalu mającego służyć jako siedziba PSRM, jednak ze względu na kryzys gospodarczy wstrzymano się z decyzją o zakupie nieruchomości.