Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2019 r.

Walny Zjazd wybrał nowe władze:

  • Tomasz Szlosek – Prezes
  • Eugeniusz Mrozowski – Wiceprezes
  • Barbara Cyran -Sekretarz
  • Danuta Probola – Skarbnik
  • Paweł Lubas, Dorota Jaworska, Wiesław Demendecki– członkowie,

Wybory członków do Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej.

Przyjęto nowy regulamin Komisji Opiniującej.