Od listopada 2018 roku funkcjonuje strona internetowa www.psrm.pl zaprojektowana i wykonana nieodpłatnie przez kol. członka Zarządu Tomasza Szloska.