Walny Zjazd wybrał nowe władze:

  • Bogusława Szczepanik – Prezes
  • Kazimierz Głuszko – Wiceprezes
  • Elżbieta Marszał-Halicka – Sekretarz
  • Barbara Czachur-Bednarska – Skarbnik
  • Jan Piechota, Ryszard Piątek, Aleksander Turek – członkowie

Wybory członków do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

Zatwierdzenie sprawozdań : Zarządu i finansowego za 2010 r.