Dzięki życzliwości kol. Lucjana Dziepaka, który jest V-ce Prezesem Dyrektorem d/s Inwestycji i Rozwoju w przedsiębiorstwie Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych Kruszgeo SA, zorganizowano zwiedzanie kopalni odkrywkowej kruszyw w Czarnej Sędziszowskiej. Personel przedsiębiorstwa w sposób ciekawy przedstawił szczegóły związane z wydobyciem. Kilkugodzinne zwiedzanie zwieńczone zostało niemniej gościnnym akcentem władz i pracowników przedsiębiorstwa, w postaci tzw. „chłopskiego kociołka” na ognisku.