W roku 1996 nastąpiło przyjęcie Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie.

Walny Zjazd przyjął i zatwierdził sprawozdania: Zarządu  i  finansowe za 1995 r.