Wynajem  lokalu  na  siedzibę przy ul. Mickiewicza 5 w Rzeszowie.

Organizacja pracy, rejestracja Stowarzyszenia w urzędach, zakup sprzętu biurowego, urządzanie biura, sali wykładowej, zatrudnienie P. Teresy Inglot  do obsługi księgowo-biurowej  Spotkania członków Stowarzyszenia, praca szkoleniowa, zakup książek i prenumerata  czasopism   fachowych.