Odbyło się Walne Zebranie członków i wybór władz Stowarzyszenia. Do Zarządu wybrano:

  • Bogusława Szczepanik          –   Prezes
  • Tadeusz Pietrusiński              –   Wiceprezes
  • Elżbieta-Marszał Halicka        –   Sekretarz
  • Barbara- Czachur Bednarska –   Skarbnik
  • Halina Bochenek, Stefan  Jarosz, Jerzy Hus, Kazimierz Chałupczak. Tadeusz Rzeżnikiewicz – członkowie