Przyjęcie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2018 r. Podczas Walnego Zebrania członków zadecydowano o zmianie regulaminu Komisji Opiniującej.