Podpisanie porozumienia z PFSRM w Warszawie na organizację praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Rozpoczęcie praktyk zawodowych. Opracowanie zasad ich prowadzenia pod względem formalnym i merytorycznym. Pełnomocnikiem Stowarzyszenia ds. praktyk zawodowych została kol. Barbara Czachur-Bednarska

Pierwsze Grupowe ubezpieczenie rzeczoznawców majątkowych w PZU.

Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 1999 r.