W związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na działalność statutową, rozpoczęto działalność gospodarczą (praktyki, szkolenia). Dokonano stosownych wpisów w rejestrach stowarzyszeń i przedsiębiorstw.

Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań: Zarządu i finansowego za 2000 r.